Nõuanded

Ergonoomika mőiste tuleneb kreekakeelsetest sőnadest ergo = töö ja nomos = teadus. Inglise füsioloogid hakkasid oma tööfüsioloogiat nimetama ergonoomikaks ja 1949-l aastal vőetigi Suurbritannias kasutusele termin ergonoomika (ergonomics). USA-s kasutatakse nii ergonomics kui human engineering, human factors. Eestis kasutatakse nii inglise keelest tulnud ergonoomika kui ka soome keelest pärinevat ergonoomia. (Eva-Maria Reimers. Töökoha ergonoomika. © Sekretär.ee, 2001)

Mis on töökoha ergonoomia?
Meie kőigi ergonoomiavajadused on erinevad, sest me ise oleme erinevad ja tööiseloomud on erinevad. Töökoha ergonoomia on töökeskkonna ja töövahendite sobitamine iga töötaja füüsliste eelduste ja personaalsete vajaduste järgi. Meie tootevalikus olevad ergoomiatooted on just nende vajaduste tarbeks.

TÖÖTERVISHOIU SPETSIALISTID SOOVITAVAD:
– 50% ajast töötada istudes, 25% – seistes ning 25% ajast liikuda.
– Muuta oma tööalast kehahoiakut 2 kuni 4 korda tunnis.
– Tervislikum on seista lühidalt ja sageli, kui pikalt ja harva.
– Vältida tuleb staatilist (liikumatut) seismist.
– Seistes töötamise faas ei tohiks kesta kauem kui 20 minutit.

REGULEERITAVA KÕRGUSEGA TÖÖKOHTADE KASULIKKUS TÖÖTAJATELE:
– Kõrvaldab selja-, kaela- ja kuklavalude tekkepõhjused;
– Suureneb rahulolu tööga;
– Paraneb keskendumine ja tootlikkus;
– Paraneb kollektiivi kommunikatsioon

REGULEERITAVA KÕRGUSEGA TÖÖKOHTADE KASULIKKUS ETTEVÕTTELE:
– Väheneb seljavaludest põhjustatud töövõimetus;
– Kaasneb töötajate ergutamine ja motiveerimine; 
– Suureneb töötajate lojaalsus ettevõtte suhtes; 
– Suureneb motivatsioon seatud eesmärke saavutada; 
– Paraneb töötajate vastastikune suhtlemine tööl;
– Paraneb ettevõtte maine, mis on personalivalikul väga oluline.

Soovitatavad laua ja tooli kõrgused:

soovitavad kõrgused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seadused:
Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Nõuanded:
Arvutitöökohtade ergonoomilisuse hindamine

.